CottonTrends - Metki odzieżowe  
  Do góry » Regulamin Moje konto    Metki odzieżowe - CottonTrends  
Back to Top

Regulamin

 1. Definicje

 2. 1.1 CottonTrends jest przedsiębiorstwem handlowym. 1.2 Niniejszy Regulamin odnosi się do każdego rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo CottonTrends.
 3. Zastosowanie

 4. 2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady i dotyczy wszelkich ofert, zamówień oraz umów. 2.2 Składając zamówienie, akceptują Państwo niniejszy Regulamin. 2.3 Od postanowień niniejszego Regulaminu można odwołać się jedynie w formie pisemnej. W przypadku odwołania się od jakiegokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, pozostałe postanowienia w pełni zachowują swą ważność. 2.4 Wszelkie prawa i obowiązki, zapisane w niniejszym Regulaminie, a także w ewentualnych późniejszych umowach, mają zastosowanie również w odniesieniu do firm współpracujących z CottonTrends oraz innych osób trzecich.
 5. Umowa sprzedaży

 6. 3.1 Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero po potwierdzeniu zamówienia przez CottonTrends. 3.2 Umowa zostaje potwierdzona przez CottonTrends za pośrednictwem wiadomości elektronicznej zawierającej streszczenie zamówienia oraz kosztów, z uwzględnieniem kosztów wysyłki oraz podatku VAT. 3.3 CottonTrends zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia, jak również do zażądania informacji uzupełniających. W przypadku odmowy realizacji zamówienia Klient otrzyma odpowiednią informację wraz z podaniem przyczyny odmowy. 3.4 W przypadku wystąpienia siły wyższej CottonTrends zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez obowiązku wypłacania jakiegokolwiek odszkodowania.
 7. Artykuły i ceny

 8. 4.1 CottonTrends przykłada wszelkich starań do udzielania Klientowi wyczerpujących informacji przed zawarciem umowy sprzedaży. Na stronie internetowej prezentowane są zdjęcia oferowanych artykułów wraz z opisem ich istotnych cech. Przy artykułach odzieżowych podany jest również rozmiar. W związku z ograniczeniami technicznymi oraz różnicami występującymi pomiędzy poszczególnymi urządzeniami elektronicznymi, kolory, wzory oraz typ czcionki przedstawione na zdjęciach mogą odbiegać od oryginału. 4.2 Ceny widniejące przy artykułach, podane są w PLN. Ceny zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. 4.3 CottonTrends nie ponosi odpowiedzialności za błędy występujące w podanych cenach, w przypadku gdy wynikają one z wad systemu lub zostały popełnione podczas wprowadzania danych.
 9. Koszty dostawy

 10. 5.1 Dodatkowe koszty związane z pobraniem opłaty, pakowaniem, przygotowaniem oraz wysyłką zamówień wynoszą 19,95 zŁ (cena z VAT) od zamówienia. W przypadku dostawy poza teren UE i/lub przewozu paczek do powyższych kosztów może zostać doliczony dodatek. 5.2 Podczas zawierania umowy Klient zawsze jest informowany o łącznej cenie za towar, obejmującej koszty dostawy oraz ewentualny podatek VAT.
 11. Formy płatności

 12. 6.1 Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek CottonTrends, obejmującej koszty dostawy oraz podatek VAT. 6.2 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: a) przelew bankowy za pośrednictwem zewnętrznych systemów płatności, takich jak PayPal, Dotpay, płatność kartą kredytową - po zawarciu umowy sprzedaży transakcja podlega autoryzacji poprzez zabezpieczone połączenie internetowe; b) przelew bankowy. 6.3 W przypadku nieuregulowania przez Klienta płatności w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, CottonTrends stwierdza jej nieważność, a Klientowi nie przysługują z jej tytułu żadne prawa.
 13. Termin realizacji zamówienia oraz dostawy

 14. 7.1 CottonTrends dokłada wszelkich starań, aby wszystkie zamówienia były realizowane i gotowe do wysyłki w ciągu 14 dni od dnia otrzymania płatności 7.2 W zakresie dokonywania dostawy zamówienia CottonTrends korzysta z usług renomowanych firm oferujących usługi pocztowe i kurierskie. 7.3 Klient ma możliwość bezpłatnego anulowania zamówień, jeśli ich realizacja nie będzie możliwa w ciągu 30 dni roboczych. W tym przypadku następuje pełen zwrot trzymanych płatności za artykuły, które nie będą mogły być dostarczone. 7.4 CottonTrends nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa związane z przekroczeniem wyżej wymienionych terminów realizacji zamówienia, dostawy, jak również z opóźnieniem, zaginięciem, kradzieżą lub uszkodzeniem towaru, do jakich może dojść podczas transportowania jej przez przedsiębiorstwa realizujące usługi pocztowe lub firmy kurierskie.
 15. Prawo do namysłu, odstąpienie od umowy, zwrot i wymiana

 16. 8.1 Klient może bez podania przyczyny odstąpić od umowy sprzedaży lub dokonać w niej zmian w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia, o ile umowa nie dotyczy artykułu wykonanego na indywidualne zamówienie. W tym celu Klient powinien przesłać wiadomość elektroniczną na adres: info@cottontrends.nl. Odstąpienie od umowy sprzedaży zostanie potwierdzone przez CottonTrends za pośrednictwem wiadomości elektronicznej. W przypadku gdy artykuły nie zostały jeszcze wysłane, CottonTrends dokona zwrotu ewentualnie otrzymanych płatności w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania wiadomości z prośbą o odstąpienie od umowy sprzedaży. 8.2 Klient ma prawo do wymiany lub zwrotu artykułów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich otrzymania, o ile a) w ciągu 14 dni od otrzymania w formie pisemnej zgłosił chęć zwrotu artykułu, b) artykuł znajduje się w oryginalnym opakowaniu, c) artykuł znajduje się w stanie niezmienionym, d) artykuł jest zaopatrzony w metki i etykiety, e) artykuł nie został wykonany na indywidualne zamówienie, f) artykuł nie był używany, noszony i/lub uprany. Klient jest zobowiązany do zwrotu artykułu na adres zwrotny CottonTrends najpóźniej w ciągu 14 dni od daty poinformowania o chęci zwrotu artykułu. 8.3 Przesyłki zwrotne, które nie zostały zgłoszone do zwrotu ani do wymiany w terminie określonym w punkcie 8.2 niniejszego regulaminu, nie zostaną przyjęte. 8.4 W przypadku wymiany lub zwrotu koszty przesyłki ponosi Klient. Przesyłki częściowo lub w pełni nieopłacone nie zostaną przyjęte, a tym samym nie zostaną wymienione, ani też uznane za zwrócone. 8.5 Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej, zgodnie z informacją zawartą w punktach 8.2, 8.3 i 8.4, CottonTrends dokona bezpłatnej wymiany artykułu zgodnie z życzeniem Klienta bądź w ciągu 14 dni dokona przelewu opłaconej kwoty na rachunek bankowy Klienta.
 17. Gwarancja i zażalenia

 18. 9.1 Klient jest zobowiązany do bezzwłocznych oględzin przesłanych artykułów. Wady oraz nieprawidłowości wraz z opisem należy zgłaszać w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki na adres e-mail: info@cottontrends.pl. 9.2 Produkty należy prać zgodnie z instrukcjami widniejącymi na etykiecie oraz naszymi uzupełniającymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej. 9.3 Ewentualne zażalenia dotyczące wad, wyraźnych plam oraz zniszczenia, jakie wystąpiły po krótkim używaniu produktu, mimo stosowania instrukcji dotyczących prania, należy zgłaszać natychmiast na adres e-mail: info@cottontrends.pl.
 19. Spory, stosowane prawo oraz sąd właściwy

 20. 10.1 Wszelkie zażalenia dotyczące naszych usług lub produktów, prosimy kierować na adres email: info@cottontrends.pl. Odpowiedź zostanie przesłana w terminie 14 dni. 10.2 Prawem właściwym w odniesieniu do niniejszego Regulaminu jest prawo holenderskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd w Holandii. Niniejszy Regulamin został zdeponowany w holenderskiej Izbie handlowej pod KRS 56902174.